Chcesz poznać wartość podmiotu? Wprowadź potrzebne dane. Przy pomocy podanych przez Ciebie informacji, nasz system uwzględniający aż siedem metod wyceny, obliczy wartość firmy i przygotuje raport. W końcu poznasz realną wartość biznesu!
Posiadasz sprawozdanie Finansowe, które chciałbyś użyć jako podstawę do wyliczeń?
Wgraj sprawozdanie finansowe
Dane ogólne
Na jaki dzień ma zostać opracowana wycena. Data wyceny nie może być wcześniejsza niż data bilansu.
Dane finansowe
Data bilansu - rok i miesiąc
Wartości z bilansu. Wpisz dokładną wartość
Data rachunku zysków i strat - początek
Wartość z rachunku zysków i strat. Wpisz dokładną wartość
Dane do metody dochodowej DCF
Wartości niezbędne do wyceny metodą dochodową DCF.
Wpisz dokładną wartość
lub uzupłnij dane do wyliczenia FCFE

Wyceń wartość biznesu i wygeneruj raport

Wprowadzone przez Ciebie dane posłużą do przygotowania wyceny przy pomocy metod.
W końcu poznasz realną wartość firmy, którą chcesz wycenić!

Zgody wymagane:

Zgody opcjonalne:

Musimy mieć pewność, że nie mamy do czynienia z robotem. W celu potwierdzenia tożsamości oraz zapisu danych, które zostały przez Ciebie wprowadzone w pierwszym kroku wygeneruj kod, który zostanie przesłany na Twój adres e-mail, a następnie wprowadź otrzymany kod i wygeneruj raport z wyceny.

Wprowadzone dane zostały zweryfikowane. Przepisz lub wklej otrzymany pocztą elektroniczną kod poniżej, aby otrzymać wyliczenie wartości firmy.